- En bombegruppe fra Ørland hovedflystasjon som er opplært i å finne og uskadeliggjøre eksplosiver var på vei nedover til Oslo kort tid etter eksplosjonen. Dette er en veldig viktig kompetanse for Forsvaret og samfunnet vårt. Det finnes denne type ekspertise i alle forsvarsgrenene, og vi har en solid kapasitet når det gjelder å håndtere slike type situasjoner, sier oberst Petter Hallvard Foght Lindqvist, kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter til adressa.no lørdag ettermiddag.

Ifølge Fosna-Folkets kilder var det fosninger som var i ferd med å avslutte arbeidsdagen i går, fredag, da de fikk ordre om å bistå politiet med å sikre områder i Oslo.

- Vi deltok kun med transportstøtte. Vi fraktet personale med spesiell kunnskap fra Trøndelag til Oslo. Deretter returnerte vi til basen, sier fartøysjef Arild Myrvold ved 330-skvadronen på Ørlandet til adressa.no.

Om bombegruppa har dradd tilbake til Ørlandet sa Foght Lindqvist i ettermiddag, lørdag, at de ikke har fått noen tilbakemelding på det.

Arkivfotos: Paul Aage Hegvik