Senterpartiets forslag om å gå for Roan og Åfjord falt mot sju stemmer.

– Min oppgave er å arbeide for Åfjords beste. Derfor går jeg for Åfjord, Roan og Bjugn sa rådmann Per Ola Johansen.

Flere tilleggsforslag om tilføyelser falt. Det gjaldt et forslag fra Arbeider partiets Bjørn Hosen, et annet fra Kristelig Folkeparti der en skulle ta inn at en ønsker én fosenkommune, likeledes et forslag fra Høyres Håkan Berdahl som går på det samme.

Rådmannens forslag

Rådmannes forslag ble vedtatt av flertallet. Dette forslaget lyder som følger:

Åfjord kommunestyre viser til

  • gjensidig vedtak om sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner av 16. juni 2016,

  • intensjonsavtale med Bjugn, vedtatt av kommunestyrene i Åfjord og Bjugn den 22. september 2016 som henholdsvis sak KST-68/2016 i Åfjord og KST-85/2016 i Bjugn, om sammenslåing

  • av Bjugn og Åfjord kommuner,

  • til sammen 5 folkemøter i Åfjord i 2016 og 2017,

  • innbyggerundersøkelse i januar 2017, og ønsker ut fra dette sammenslåing med både Bjugn og Roan kommuner.

Åfjord kommunestyre legger de inngåtte intensjonsavtalene med henholdsvis Bjugn og Roan kommuner til grunn for sin beslutning, og vil understreke at premissene i disse avtalene er en grunnleggende forutsetning for vedtak om kommunesammenslåing med Bjugn og Roan.

Debatten

Bjørn Hosen i Åfjord Arbeiderparti tok ordet. Han påpekte at handteringa her har prosessen ført til uvennskap mellom kommuner.

– Vi beskyldt for å være respektløse og arrogante. Det skjønner jeg ikke. Det er er ikke gitt kommune styret i Roan å fortelle hva som er best for Åfjords innbyggere. Jeg synes rådmannens framlegg er knakende godt. Det er fair å være tydelig overfor Roan at vi har tatt inn over oss deres syn, sier Hosen.

Storfosen

Brit Hoås fra Kristelig folkeparti sa at de primært ønsker en sammenslåing til en fosenkommune. Sekundært ønsker de Roan, Åfjord og Bjugn.

Hoås refererte til at rådmannen har tegnet ei maktlinje som går fra Steinkjer via Stjørdal til Orkland.

– Det er tydelig hvor puslete Åfjord blir. Hvor ble fosenalternativet av?  På kartet så vi at Fosen vil bli et kraftsenter. Spørreundersøkelsen viser ei stor gruppe av vet ikke. Det er viktig å synliggjøre Fosen som alternativ. Når Fosen ikke er aktuelt, går vi for Roan, Åfjord og Bjugn, sier Hoås.

To kommuner

Jon Husdal tok ordet på vegne av Senterpartiet.

– Regjeringer kommer og går, fylkesmenn består. Vår akse er like sterk til Rissa og Trondheim. Alternativet men tunnel til Agdenes ikke aktuelt for oss, sier varaordføreren.

Senterpartiets forslag viser til frivillig vedtak i Åfjord og Roan om å slå seg sammen.

– Vi foreslår sammenslåing mellom Åfjord og Roan, sier Husdal.

Partifelle Tone Bårdli mener det er behov for avklaring av hva rådmannens forslag innbærer.

– Bjugn skal foreslå sammenslåing med Åfjord i dag.  Det heter vegvalg. Vi mener Roan har sagt i fra. Dette forslaget klamrer seg til alternativ som ikke finnes lenger. Slik kan det tolkes, sier Bårdli.

Rådmannen bemerket at det er stortinget som til slutt vedtar.

Frustrasjoner

Ordfører Vibeke Stjern sa at en all veg vært fullstendig klar over hva de har vedtatt i Roan.

– Det har vi vært klar over. Fire prosent sa Åfjord og Bjugn. Vi var overrasket over 40 prosent ville ha med Bjugn. Min oppfatning er at overraskende mange ville ha det, sier Stjern.

Høyres Ivar Refsnes trur at det blir Ørland Bjugn.

– All logikk tilsier det. Åfjord og Roan har vedtatt å slå seg sammen. Kun fire prosent av befolkninga går for det vi nå skal vedta. Om det parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet får rett i at de skal oppheve sammenslåinger om de vinner valget til høsten, blir det komplett kaos. Jeg synes Senterpartiets forslag er godt. Om Åfjord og Roan slår seg sammen, blir det nok, tross det de sier i mitt parti sentralt. Vi er tredje minst på Fosen, men vi har greid oss bra, sjøl om vi er små. Vi kan se til Danmark. Politikerne er fornøyde, men de som skal drive er ikke det.

Kaos

– Jeg er enig i at det blir komplett kaos, repliserer arbeiderpartiordføreren.

Framskrittspartiets Gunnar Singsaas tok ordet for sine.

– Bjørn, jeg er dønn enig med deg. Nå det gjelder dette med tvang, så er det slik at noen måtte ta tak i dette. Det er det regjeringa gjør. Hvor forgikk ikke Ap inn en allianse med regjeringa? Svaret var at de ville ikke det. Det er valgår. Ellers stiller jeg meg bak rådmannen. Synes han har gjort en bra jobb. Jeg synes heller ikke ordføreren har vært arrogant og respektløse overfor Roan. Jeg er ikke redd for politisk underskudd overfor Stoksund og Åfjord eller Åfjord og Jøssund. Da er jeg heller redd for politisk underskudd overfor Orkland. Jeg støtter rådmann og Kristelig Folkeparti.

Gunnar Petterson fra Venstre støtter rådmannen og KrF sitt forslag.

– Vi burde hatt én kommune på Fosen, sier Petterson.

Stortinget

– Mitt beste råd til fylkesmann er å sende råd videre til stortinget om å slå sammen hele Fosen. Ellers blir vi for små. Et oppstykket Fosen vil smuldre bort. Jeg blir i tvil om hva jeg skal gå for i dag. Vi har ikke vært hundre prosent enige innad i Høyre. Jeg kan ikke støtte Ap sitt tilleggsforslag. Det sier at vi ikke vil slå oss sammen med Roan. Skulle fylkesmannen si at vi skal slå oss sammen med Bjugn, da har vi Ørlandet som et spørsmålstegn i vest. Da blir det nye forhandlinger. Det er slitt skummelt. Helga Pedersen har sine tanker. De synes jeg er bakstreverske. Jeg vil høre litt mer på debatten før jeg bestemmer meg, sier Berdahl.

Smågodt

Jon Husdal minner om at de tre beste kommunene i landet har under 9000 innbyggere til sammen. Ingen av dem har over 3000 innbyggere hver for seg.

– Ledelse er viktigere enn antall innbyggere, sier Husdal.

Vibeke Stjern ønsket å kommenter dette med én kommune.

– Dette har vi prøvd å utrede flere ganger. Det provoserer meg at kolleger vil ha dette opp nå. Det er ikke slik at alle ønsker ett Fosen. Med det klimaet som er nå er ikke det mulig, sier Stjern.

Deretter ble det gruppemøte tinget på av KrF. Liv Hugdal kom tilbake for partiet og sa at de står på sitt tilleggsforslag, men dette ble altså nedstemt.