Han opplever at Forsvarsbyggs fremdriftsplan er svært forskjøvet. På grunn av støyen fra de nye F-35 kampflyene, vil mellom 110 og 180 huseiere i Ørland få tilbud om innløsning. Det betyr i praksis at staten ved Forsvarsbygg foreslår å kjøpe huset av huseier, fordi det ikke er mulig å støyisolere det ned til kravet i støyforskriften. Det er derimot frivillig å takke ja eller nei til innløsningstilbudet. Ingen blir tvunget til å flytte, opplyser Forsvarsbygg.

Temperatur

Det var til tider høy temperatur under folkemøtet på Ørland kultursenter mandag kveld. Forsvarsbygg, Støygruppe Ørland og ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp) var blant aktørene som holdt innlegg. I salen var mange beboere i støysonene representert. De fikk beskjed om at noen må belage seg på å vente helt til 2020 før de mottar sitt tilbud om innløsning fra Forsvarsbygg. De første F-35 kampflyene ankommer Ørland i 2017. Etter planen skal tre jagerfly leveres til kampflybasen hvert halvår. Det betyr at 15 F-35 vil være på plass på Ørland hovedflystasjon ved utgangen av 2019.

Fare for hørselskade

- Vi skal forsøke å løse dette så fort som mulig før 2020-tallet. De første sju har allerede mottatt tilbud, mens ytterligere ti vil få tilbud om innløsning i løpet av sommeren, forklarer direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg kampflybase.

Han forklarer at Forsvarsbygg avventer sluttbehandlingen av reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon, før flere får sine tilbud. Etter planen skal den vedtas i Ørland kommunestyre i november i år.

- Vi har som mål å gi tilbud til huseiere, som bor i områder hvor støyen kan medføre hørselsskade, i løpet av 2016. Det er selvfølgelig viktig å få dette på plass før de første flyene kommer i 2017. Videre avhenger fremdriften av hvorvidt det er 113 eller 180 huseiere, som skal få tilbud om innløsning. Dette vil ikke være klart før reguleringsplanen for flystasjonen er vedtatt, forklarer Dobloug.

- Svært alvorlig

Leder i Støygruppe Ørland, Hans Kristian Norset, reagerer sterkt på den nye fremdriftsplanen.

- Forsvarsbygg kan ikke garantere at alle i rød støysone får tilbud om innløsning før i 2020. Det kan faktisk drøye helt til 2022. Dette er svært alvorlig. Folk har forventet en helt annen fremdrift. Nå begynner de berørte å være apatiske og fortvilte, i stedet for frustrert og forbannet, sier han.