Dette medfører i praksis full stans ved huggeriet. Stopper ikke virksomheten, truer fylkesmannen med politiet. Vedtaket fra fylkesmann Kåre Gjønnes innebærer også at ryddig av området vil bli iverksatt på området for eiers regning så snart anbudsrunden avsluttes 10. april. Så langt har cirka 20 bedrifter meldt seg på i konkurransen om å få det statlige ryddeoppdraget.

Ignorerer

Rissa Bilopphuggeri hadde i går ettermiddag ennå ikke fått brevet, men innehaver Gunnar Sandhaug er ikke overrasket. -Vi får svare på brevet. Noe ut over det vil jeg ikke kommentere, sa Sandhaug til Fosna-Folket i går. -Hva tror du vil skje videre? -Det vet jeg ikke, vi får se, sier en ordknapp Sandhaug som har sin advokat Einar Berg på Syden-ferie denne uka. Men fylkesmannens vedtak nå, innebærer at alle påstander fra advokat Berg om at det er Statens forurensingstilsyn og det offentlige som har ansvaret for tilstandene i bedriften er ignorert.