Usikkerhet om fremtidig eierskap i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) kan gjøre sammenslåingen mellom Rissa og Leksvik vanskelige, fordi fylkeskommunen har bestemt at inntekter herfra kun skal gå til kommunene i Nord-Trøndelag etter sammenslåingen, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Stoler på fylkesrådet

Ordfører Einar Strøm mener de vil få til en løsning.

– Fylkesråd Anne Marit Mevassvik i Nord-Trøndelag sa på et møte vi hadde med Fylkesrådet i Vanvikan i begynnelsen av juni at verdiene i NTE skal fordeles mellom dagens nordtrønderske kommuner, og at vi får med oss disse pengene dersom det blir en sammenslåing med Rissa og vi blir en sørtrønderkommune. Det er ingenting nytt i denne saken, sier Strøm.

Må avklares

Han er helt klar på at saken om eierskapet til NTE må avklares før det blir aktuelt med en sammenslåing med Rissa.

– Vi må ha en løsning på NTE-saken. Det er viktig for den nye sammenslåtte kommunen at vi ikke roter bort verdiene i NTE. Jeg tar det for gitt at det blir en løsning på denne saken i løpet av et års tid, sier Strøm.

Vil ha det skriftlig

Hans kollega i Rissa, Ove Vollan (H), har også tro på en løsning.

– Jeg kan ikke se noe som er nytt i det som nå er framkommet. Fylkesråd Anne Marit Mevassvik har sagt at Leksvik skal få sin del av pengene fra NTE. Både Leksvik og Rissa kommune er opptatt av at vi skal få det skriftlig at Leksvik ikke skal gå glipp av pengene fra NTE om kommunen velger å slå seg sammen med Rissa. Denne bekreftelsen må vi ha før valget i høst, sier Vollan.

Viser til intensjonsavtalen

Vollan er i likhet med Strøm klar på at uten en avklaring i NTE-saken blir det ingen kommunesammenslåing.

– I intensjonsavtalen om kommunesammenslåing mellom Leksvik og Rissa står det at Leksvik kommune må ha kommet fram til en akseptabel løsning med Nord-Trøndelag fylkeskommune om eierskap og avkastning av NTE før en sammenslåing er aktuelt, sier Rissa-ordføreren.

Les hele intensjonsavtalen her.