Milliardprosjekt blir ferdig to år før planlagt

Daglig leder i Fosenvegene, Knut sundet, sier han er svært fornøyd med vedtaket om forskuttering. Her sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ved en tidligere anledning. Foto: Siri W. Theodorsen