Oppgang i boligmarkedet:– «Varelageret» begynner å krympe