38 skoler i Trøndelag bryter loven - disse er på Fosen