- Det er liten skogbrannfare langs kysten og i områder som Ørlandet. Situasjonen kan være en annen i Åfjord og innlandet på Fosen. Det har vært tørt lenge, sier Johan uthus i Fosen brann- og redningstjeneste (FBRT).

Det har kommet nedbør flere steder på Fosen i løpet av helga. Det kan likevel være tørt og brannfarlig mange steder i Fosen-naturen.

Minner om forbudet

I Norge er det et generelt forbud mot bålbrenning i skog og mark mellom 15. april og 15. september.

I forskriften som regulerer bålbrenning står det at «Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.» Det kan dreie seg om etablerte bålplasser eller andre steder det er helt trygt å tenne opp.

- Det er opptenner som er ansvarlig. Vårt råd er det samme som før: Man må være aktsom sånn som status er nå. Det generelle forbudet mot ild i skog og mark gjelder fortsatt, sier Johan Uthus.