Denne uka publiserte Statistisk sentralbyrå feske befolkningstall.

Den viser små endinger for de fleste av Fosen-kommunene i løpet av april, mai og juni i år. Samtidig gikk folketallet i Indre Fosen ned med 31 personer i tidsrommet.

Fosen som helhet

Ved starten av juli bodde det 25504 fosninger fordelt på Fosens seks kommuner.

10.062 Indre fosninger, 5.362 ørlendinger, 4.864 bjugninger, 3.316 åfjordinger, 955 osinger, og 945 roansbygg bor på Fosen. Det er seks flere totalt enn ved utgangen av mars.

Oppgang

Størst folketallsvekst har Åfjord hatt med en økning på 28 personer. Nettoinnflyttingen, antall personer som har flyttet til Åfjord minus de som har flyttet vekk, var også 28 personer. Dermed var fødselsoverskuddet null. Ti åfjordinger døde og ti åfjordinger ble født mellom 1. april og 1. juli.

Deretter følger Ørland, med en folketallsvekst på 17 personer i tidsrommet. 87 personer flyttet til Ørland i løpet av de tre månedene, 14 flere denn de 73 som flyttet vekk. I tillegg ble 15 nye ørlendinger født mens 12 døde.

Den siste Fosen-kommunen som hadde befolkningsvekst var Roan, som hadde en økning på fire personer. I kommunen kom seks peronser til verden, mens to døde og én person mer flyttet vekk fra kommunen enn de tolv som flyttet til Roan.

Nedgang

Den andre halvparten av de seks Fosen-kommunene hadde en befolkningsnedgang i løpet av starten av april og utgangen av juni.

Bjugn hadde en nedgang på 5 innbyggere, etter en nettoutflytting på seks personer i tidsrommet.

Osen hadde en nedgang på 6 innbyggere. I den nordligste Fosen-kommunen flyttet fire flere vekk fra kommunen enn de fire som flyttet til Osen. I tillegg døde tre osinger mens én osing ble født.

Indre Fosen hadde den største befolkingsendringen i løpet av andre kvartal. Nedgangen i folketallet var på 31 personer. 96 personer flyttet vekk fra kommunen ifølge SSBs tallmateriale. Det var en netto utflytting på 22 personer. I tillegg var fødselsunderskuddet 9 perseoner i løpet av tidsrommet.

Oversiktstall

Totalt bor det 5.312.343 personer i Norge ifølge SSBs siste tall. 459.906 av disse bor i Trøndelag. Dermed er 8,7 prosent av landets befolkning trøndere.

Med en folkemengde på 25.504 personer, er 5,5 prosent av alle trøndere fosninger. 0,48 prosent av personene bosatt i Norge er fosninger.