Men, denne gangen er de ikke plassert der fotgjengerovergangene krysser vegen, slik de har vært de siste åra, men et par meter unna.

- Har vegvesenet bomma totalt med plasseringen?

- Nei, dette har blant annet med avrenning og framkommelighet å gjøre, forklarer senioringeniør Mats Ole Kringen i Statens Vegvesen.

Framkommelighet

Poenget er å få gangfeltene til å fungere best mulig for alle brukere, også de med funksjonshemming.

- Det er ikke bestandig det er best å legge fartsdumpene der gangfeltene er. Her er det snakk om en gammel veg med et opphøyet fortau med kantstein.

Samtidig er kantsteinen lagt kant i kant med veien der fotgjengerfeltet er.

Avgrense farten

Det ble derfor valgt å gjøre det på denne måten. Også andre steder velges det å legge fartsdumpene utenfor gangfelt, blant annet der det er mulig å svinge unna for å unngå dumpene. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

- Poenget med fartsdumper er jo å avgrense farten, påpeker Kringen.

LES OGSÅ: Skulle du hatt et lass grus?