Kostholdsråd: Spis med måte. Bakgrunn: PSP i området, skriver Mattilsynet i sitt blåskjellvarsel for prøvetakingspunktet ved Askerholmen i Åfjord.

Det betyr at de råder folk til ikke å spise mer enn mellom 15 og 20 mellomstore skjell av gangen.

For prøvetakingspunktet ved Straumen i Botn i Rissa i Indre Fosen kommune, er rådet fortsatt ikke å plukke skjell til matbruk. Her er det e.coli-tarmbakterier som fortsatt ligger over grenseverdiene.

Generelle råd

Skjell spiser alger som de filtrerer ut av sjøvannet som strømmer rundt dem. Det er disse algene som har med seg ulike bakterier eller giftstoffer vi ikke vil få i oss.

Mattilsynets generelle råd er at om man ønsker å plukke skjell, så bør man gjøre det så nært målepunktene deres som mulig ettersom floraen i sjøen kan variere fra sted til sted.

Dermed er rådet å plukke skjell så nært Askerholmen som mulig, om man ønsker å spise blåskjell på Fosen de nærmeste dagene.

Nervegift

Blåskjell spiser alger. Det kan derfor hope seg opp konsentrasjoner av ulike stoffer fra alger i skjellene. De to hovedgruppene som påvirker mennesker er PSP-giftstoffer og DSP-giftstoffer. Gjennom å filtrere sjøvann, kan også bakterier hope seg opp i skjellene.

Mattilsynet skriver at symptomer på at man er forgiftet av PSP-gift, kan observeres etter rundt en halvtime etter man har spist skjellene. Det kan ta lengere tid.

Ofte føler man nummenhet i lepper og munn før den prikkende følelsen sprer seg videre etter som flere og flere muskler lammes.

Forskjell

Mattilsynets blåskjellvarsel gir ukentlig råd om hvor man kan, og hvor man ikke bør plukke og spise skjell.

De understreker på sine nettsider at det er forskjell på skjell man plukker selv, og de man får å spise i butikken eller på restaurant.

Norske dyrka blåskjel og andre typar skjel som blir kjøpte i butikk og blir kommersielt omsett er kontrollerte av Mattilsynet. Skjel som frambys gjennom ordinære salskanalar skal derfor vere tryggje å ete, skriver Mattilsynet.