Klagde på kjøring gjennom gårdstun. Politiet ringte sjåføren