Bevilget 2,7 millioner ekstra til idrettshall

foto