Her er brannvesenets plan B om det verste skulle skje i vegløse Fosen-bygder

foto