Praktbygg videre i stor norsk tevling om gjev byggepris

foto