Benjamin Schei (H) mener det er positivt å fusjonere Fosenbrua AS og Fosenvegene AS.

- Vi trenger et mer samla Fosen for eventuelt å kunne realisere Fosenbrua. Selv om vi fikk et tilbakeslag på kostnadssiden nå, sier Schei.

LES MER: Fjordkryssingen kan bli 22 milliarder dyrere

- Hva tror du innbyggerne på Stadsbygd sier til at det kan bli bompenger mange år videre framover?

- De kan nok være negative til det, men samtidig er veldig mange her tilhenger av bru, påpeker Schei.

- Fylkeskommunen bør vente

Per Kristian Skjærvik (Ap) mener det er viktig å diskutere hvilke muligheter man har og er i utgangspunktet positiv til saken.

-I utgangspunktet har vi en avtale med innbyggerne i Fosen om at bompengene skal bort når Fosenvegene er ferdige, sier han.

Skjærvik er også opptatt av at fylkeskommunen ikke fatter noe vedtak angående støtte eller ikke til Fosenbrua, før de har fått lagt fram sine tall.

- Da bør de heller utsette saken. Dette haster jo ikke, sier Skjærvik.

Det er fylkeskommunen som har bedt Statens vegvesen se på kostnadene ved planene Fosenbrua AS har for kryssing av Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.

Fosenbrua AS har beregnet kostnadene til 12 milliarder kroner, mens Statens vegvesen kommer med en kostnad på 34 milliarder kroner.

Mot bompenger

- Vi har ikke drøftet saken i partiet enda, men jeg tenker med skrekk og gru på at bompengeinnkrevingen skal fortsette. Vi er i utgangspunktet negative til bompenger, sier Marthe Småvik (Frp).

Hun stusser også over at Statens vegvesen kommer ut med en så betydelig høyere pris for bru over Trondheimsfjorden enn Fosenbrua gjør.

- Men, det er jo generelt dyrere når det offentlige skal bygge noe, sier Småvik.

Camilla Sollie Finsmyr (Sp) sier hun ikke har tatt endelig stilling til dette enda.

- Men, en fusjon mellom Fosenvegene  og Fosenbrua høres naturlig ut.

Når det gjelder prisantydningene til Statens vegvesen påpeker hun at hun som politiker ikke har fagkunnskap.

- Men, det høres merkelig ut. Jeg så også at det var tatt utgangspunkt i en firefelts vei, så her har vegvesenet og Fosenbrua tydeligvis regna på to ulike måter.

Regionrådets vedtak:

1. Fosen Regionråd tilrår eierkommunene å videreføre Fosenvegene AS som et

pådriver/utviklingsselskap for samferdsel på Fosen, blant annet ut fra følgende

forutsetninger;

2. Fosenkommunene ønsker å overta alle aksjene i Fosenvegene AS fra 2020.

3. Fosenkommunene tar sikte på å finansiere drifta av selskapet fra 2020, med direkte

årlige tilskudd, og ny daglig leder ansettes.

4. Regionrådet anbefaler at det utredes fusjonering av samferdselsselskapene

Fosenvegene AS og Fosenbrua AS

5. Styret ber om at sekretariatet utreder saken videre, basert på innspillene i møtet, og

oversender saken for politisk behandling i eierkommunene.