Uklart om veien kan åpnes for biltrafikk mandag morgen

foto