For å få til en utbygging krevdes det at innbyggerne signerte en forpliktet avtale.  I området som det var planlagt fiberutbygging i, er det rundt 80 husstander og like mange fritidsboliger.

Minst 80 prosent av boligeierne (ikke fritidsboliger) måtte signere for at utbyggingen skulle komme i gang ble det sagt i 2016. Det målet ble nådd. 82 prosent av huseierne skrev avtale.

Endret prosjektet

I løpet av 2017 ble prosjektet imidlertid endret og de signerte fikk beskjed om at avtalen ikke gjaldt i det videre arbeidet med bredbåndsprosjektet.

Indre Fosen Utvikling sammen med Trøndelag fylkeskommune overtok prosjektet.

I fjor høst ble prosjektet lagt ut på anbud for utbygging til Seter, Hindrem og omegn.

Tre tilbydere

Tre tilbydere meldte sin interesse og Telenor ble valgt, blant annet ut fra pris.

- Kvaliteten på de tre tilbyderne var ganske lik, opplyser Pål M. Dahlø, rådgiver digital infrastruktur i Trøndelag fylkeskommune.

Telenor vant imidlertid med knapp margin i følge Dahlø.

- Vi har ikke besluttet alt enda og det er ikke skrevet kontrakt, bare en intensjonsavtale, opplyser han.

Problemet for innbyggerne er at Telenor ikke ønsker å bygge ut hele området, men bare en del av det.

- Blir feil

En av dem som reagerer sterkt på det er John Eirik Hindrum.

- De har rett og slett utelatt store deler av bygda fra utbyggingen. Da mener jeg at anbudskonkurransen også blir feil, sier Hindrum som driver Hindrum fjordsenter, og er i den delen av bygda som ikke er med i Telenor sitt utbyggingsforslag.

Bakgrunn

Torbjørn Dahle i Indre Fosen Utvikling forklarer at kommunen ber innbyggere komme med innspill til hvor de ønsker at det skal bygges ut.

- For Indre Fosen har det kommet inn rundt 20 innspill. Alt fra enkeltpersoner til underskriftslister, forklarer han.

Etter at innspillene er vurdert sender kommunen inn et kart til fylkeskommunen der det er tegnet inn hvor det ønskes utbygd.

- Vi fikk tilbakemelding på at hele Hindremsområdet var prioritert. Aksnes og Hoven skulle også være med.

Deretter ble anbudet lagt ut. Et anbud som fylkeskommunen utarbeider.

- Først da anbudet ble lagt ut ble vi oppmerksomme på at Hindrem var tatt ut, sier Dahle.

- Vi har tidligere hatt veldig god dialog og samarbeidet veldig godt med fylkeskommunen. De har vært til kjempehjelp for oss, sier Dahle.

- De har full rett til dette

Pål M. Dahlø på fylket sier de ikke har kuttet ned området det ønskes utbygging i, men at Telenor har foreslått å bygge ut bare deler av området av økonomiske årsaker.

- Er dette vanlig?

- Ja, det er helt normalt at slikt skjer i starten av en prosess. Så ryddes det opp ette hvert. Dette er noe de har full rett til å gjøre.

- Vil det si at alle likevel kan få bredbånd?

- Det er målet. Da går vi eventuelt inn med mer midler, opplyser Dahlø, som opplyser at han nylig har vært i kontakt med Telenor for å få en oppdatert status.

- Jeg har full forståelse for at noen er bekymra, men det er det ingen grunn til enda. Det er for tidlig å si hva som blir gjeldene, sier Pål M. Dahlø.

- Kynisk

Rissa Kraftlag var en av de to andre tilbyderne.

Jan Erik Lien på Rissa Kraftlag har ikke lyst til å si så mye om saken men bekrefter at kraftlaget hadde med alle innbyggerne i sitt tilbud.

- Dette handler litt om kynisme. Hadde vi vært like kyniske som Telenor, og kun tenkt økonomi og kuttet ut mange av husstandene, hadde vi kanskje fått kontrakten, sier han.

Tidligere har det vært stort sett Rissa kraftlag som har bygd ut bredbånd i Rissa, og NTE i Leksvik.

- Viktig å signere

Niklas Handberg i Telenor sier at ingenting er hugget i stein enda.

- Det er fremdeles mulighet til å være med på utbyggingen. Vi har sammen med fylket satt ei grense på 70 prosent. Det er heller ikke et absolutt tall, opplyser Handberg og påpeker at grensene for utbygging ofte blir flyttet.

Han er klar over at det i utgangspunktet er mange som ikke er med i planene.

- Det som er viktig nå er at de som er innenfor «sirkelen» melder seg på slik at vi kommer i gang. Når vi oppnår det antallet vi trenger skriver vi kontrakt med kommunen, opplyser han.

LES OGSÅ: Vindkraft forserer fiberutbygging