Oppvekstsektoren har vært et smertens barn gjennom flere år, men nå begynner kommunen å få kontroll med merforbruket. I fjor lå merforbruket på tre millioner kroner, nå håper økonomisjefen på at de kommer ned i én million kroner.

– Vi har overskridelser på områdene barnevern og helse. Dette er områder der det ofte er vanskelig å prognosere forbruket, sier Lomundal.

Nødvendige tiltak

Han sier at merforbruket i begge tilfeller er forklarbart.

– I begge tilfeller er det snakk om nødvendige tiltak som må settes inn. I heimetjenestene handler det om tiltak for ressurskrevende brukere, forklarer Lomundal.

Noe som gjør det vanskelig å få oversikt i økonomien er refusjonsreglene. Det må være overskridelser på én million kroner per bruker til for å utløse refusjon fra staten.

– I fjor fikk vi tretten millioner kroner i refusjon, så det er snakk om ganske mye penger, sier kommunens husøkonom. I og med at behovet for tiltak ikke kan forutsees, er det dermed vanskelig å treffe når det skal budsjetteres.

Tunge investeringer

Åfjord kommune har satset iherdig de siste tre periodene på å ruste opp den lokale infrastrukturen. I budsjettet til kommunen ligger det såkalte Prosjekt 5626 som er navnet på utbygginga av nye omsorgsboliger til 56 millioner kroner. Dette er et prosjekt som kommunen valgt å ha regien på sjøl. Kommunens egen sektorsjef for landbruk og tekniske tjenester, Lars Helge Kolmannskog, har hatt styringa med dette.

– Her kommer vi i land under budsjett, og det er vi veldig fornøyde med, sier Lomundal.

Badeanlegget

Kommunen har også syslet med planer om bygging av nytt badeanlegg. De aller siste tegningene er ennå ikke klare fra arkitekten.

– Der vil vi ha et klarere bilde av kostnadene når vi kommer ut i slutten av august, sier Lomundal. Han sier de ligger litt i etterskudd med dette arbeidet. Det politiske miljøet har tatt mål av seg til å få i gang byggearbeidet til neste år.

– Det er antydet start i februar 2019. Lars Helge sier at bygginga vil ta halvannet år, og dermed skal bygget stå ferdig i 2020, forhåpentligvis, sier Lomundal.

Rasfaren

Fosen har nettopp opplevd et ras i et område med mye marin leire, og grunnforhold var et av temaene som debatten om badeanlegget i Åfjord raste rundt også. Blant åfjordingene er det derfor knyttet en del spenning til dette temaet.

– Det er gjort grundige undersøkelser, og det skal være stabile forhold, sier Lomundal.

Han viser til at det er truffet tiltak i elvedeltaet for å stabilisere grunnen. Det er boret for å kartlegge forholdene.

– Det gjøres oftest grundigere forundersøkelser på slike store byggeprosjekter enn det blir gjort når det er mindre tiltak som gjennomføres, sier økonomisjefen.

Sykefraværet

Fravær i helsesektoren og i oppvekst var et tema da Lomundal presenterte rapporten for kommunestyret. Som i andre tilfeller er problematikken sammensatt og det er mange faktorer som spiller inn.

– Noe er tungt fysisk arbeid og mange har stått i jobber i mange år og har slitasjeproblemer. Det er ikke mulig å peke på én enkelt årsak. Kommunen er med på et prosjekt i regi av NAV og KS for å se på dette, sier Lomundal.

Oppsummering

Når økonomisjefen skal oppsummere hvordan stoda i kommunens økonomi er, konkluderer han med at det ikke er grunn til å ringe varselbjellene.

– Det sløses ikke og det jobbes godt med sykefraværet, sier han.

Det er prognosert en noe høgere skatteinngang, men han understreker at dette ikke er noe en vil forlite seg på. Dog er aktiviteten fortsatt stor. Vindmølleutbygginga vil gi kommunen stabile inntekter i åra som kommer, men taksering har ikke blitt gjort ennå.

– Vi trur vi skal greie å betjene gjelda, sier Lomundal.