Etter å ha vært styrt med jernhånd fra Moskva fikk folket i disse landene tilbake sin nasjonale frihet. Der og da var det optimisme og troen på en bedre framtid som preget folk.

Møtet med de frie markedskreftene har dessverre ikke blitt slik de fleste trodde. Akkurat som lengre øst, i Russland, så har noen få sett sitt snitt til å skaffe seg ufattelig rikdom. Og, som historien gang på gang har lært oss, så skjer dette på bekostning av det store flertallet av innbyggere i de samme landene. Det er på mange måter en ekstrem grådighetskultur, der rå opportunisme, korrupsjon og kriminalitet blir elementer.

Historisk sett så er de baltiske landene våre gode naboer. Om vi språklig ligger et godt stykke unna, så er det mye annet ved vår egen kultur som knytter oss til disse landene. De er, med rette, å betrakte som en del av Norden. På linje med eksempelvis Finland.

Det må finnes fram til politiske virkemidler for å få bukt med fattigdomsproblematikken i disse landene. Ingen kan heller forlange et velfungerende demokrati over natta, etter så lang tid i ufrihet. Mens folket venter, og mange lider, så er de gode hjelpere fra vest viktig for alle som får en håndsrekning i en eller annen form. Klara Solberg i Åfjord er en av flere fosninger som finner glede i det å hjelpe våre naboer i øst. For oss som har nok med vår egen travle hverdag her hjemme, er mennesker som Klara noe å se opp til.