Elevene fra Skaugdalen skole sikret seg også en bit av Norges nasjonalstein.

Elevene fra mellomtrinnet måtte gå i flere timer før det kom fram til det forgjettede land som i dette tilfellet var thulittbruddet på Hindrum. Over sju kilometer lang var turen fra Rian og fram til den rosa steinen som var turens mål.

Elevene har i høst lært om geologi på skolen, og da passet det godt med en utflukt til et såpass spesielt geologisk felt som thulittbruddet er. Bruddet er i privat eie, og det er forbudt å ta med seg steiner derifra. Skolen hadde imidlertid på forhånd fått tillatelse fra grunneieren til at hver elev kunne få ta med seg en stein heim. Det var et tilbud alle benyttet seg av.

HELE MELLOMTRINNET på Skaugdalen skole samlet i thulittbruddet.
THULITT er uoffisielt kåret til Norges nasjonalstein. Den er også Nord-Trøndelags fylkesstein.