Når resten av klassen sitter på skolen, sitter ofte Thea Marie Pettersen Stranden (15) hjemme alene. Hun er sykmeldt fra skolen.