Til TV 2 forteller statsadvokat Anne Glede Allum i Økokrim at de blant annet ser mye av kjærlighetssvindel og investeringsbedragerier med kryptovaluta involvert.

– Det har det siste året vært en betydelig vekst i digitale bedragerier, og det er nå så mange bedragerier at det har blitt et samfunnsproblem, sier Allum.

I fjor og så langt i år har Økokrim registrert tap i forbindelse med svindel på noe over 37 millioner kroner. I flere enkeltsaker dreier det seg om millioner av kroner. Det største enkelttapet i 2023 er på rundt 6 millioner kroner, ifølge statsadvokaten.