Ekstrabevilgning: – Vi kan ikke sette oss i en situasjon der flyene blir stående på bakken

foto