Staten gir Fosen-kommunene penger for bedre samarbeid