Fire ulike rusmidler i blodet: Kjørte inn i bil, kjørte videre og endte i midt-rabatten