Bjugn kommune er registrert i ROBEK på grunn av at årsbudsjett for 2008 ble vedtatt uten at alle utgiftene var dekket inn. Grunnlaget for registrering er kommuneloven paragraf 60 a.

Ut fra denne registrering og forhold beskrevet i Fylkesmannens påfølgende lovlighetskontroll, fattet kommunestyre den 9.9.2008 (sak 36 /08) et nytt vedtak som salderte budsjettet for 2008. Kommunes budsjett for 2008 ble deretter i brev av 9.10.2008 godkjent av Fylkesmannen.

For 2009 har kommunen vedtatt et budsjett i balanse. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ber derfor om at Bjugn kommune meldes ut av ROBEK.

Det er fylkesmann Kåre Gjønnes og direktør Brit Skjelbred som nå informerer Bjugn om dette.