Startskuddet har gått og foreldre, FAU-ledere, rektorer eller andre kan nå søke om å kostnadsfritt få MOT til sin ungdomsskole.

Organisasjonen MOT jobber for å utvikle ungdom som tror på egne krefter, tar bevisste valg og viser omsorg for andre. MOT jobber i dag på 235 ungdomsskoler og siden starten i 1997 har 220 000 ungdom vært gjennom MOTs program i skolen.

Gjensidigestiftelsen jobber bevisst for å bidra til gode oppvekstmiljø og tar nå kostnaden for at 70 nye ungdomsskoler skal få MOT-programmet.

- Ungdomstiden er krevende og preget av mange, og til tider vanskelige valg. Vi tror de unge trenger både bevisstgjøring og mot for å mestre alle utfordringene og ikke minst tørre å ta egne valg. MOT tar tak i ungdommen og forsøker å gi dem den ballasten og de referanser som kan gjøre dem rustet til å takle de valgene de blir stilt overfor, sier leder for gavetildelingene i Gjensidigestiftelsen Siri Raste.

Støtter trygghet

Siden oppstarten i 2007 har Gjensidigestiftelsen gitt støtte til nærmere 1400 prosjekter som blant annet jobber for å trygge hverdagen for barn og unge. Alt fra små lokale idrettslag til UNICEF har fått gjennomført sine prosjekter på grunn av støtte fra stiftelsen.

- Organisasjoner som oss er avhengig av støtte fra næringslivet, sier initiativtaker og leder av MOT Atle Vårvik, som er stolt over at arbeidet MOT gjør blir sett på som viktig.

- Det gjør oss veldig stolte at Gjensidigestiftelsen vil gi bort vårt arbeid til over 70 ungdomsskoler, sier han.

Bør søke nå

De aller første søknadene har allerede kommet inn til Gjensidigestiftelsen. Kampanjen startet denne uken og søknadsfristen er 5. mars. En jury bestående av professor i spesialpedagogikk Edvard Befring ved Universitetet i Oslo, leder i MOT Atle Vårvik og leder for gavetildelingen i Gjensidigestiftelsen Siri Raste, vil gå gjennom søknadene og kontakte skolene. De 70 utvalgte vil få MOT i skolen fra høsten av.

Fakta om MOT

MOT har livet til ungdom i sentrum, og bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise mot:

- mot til å leve

- mot til å bry seg

- mot til å si nei

Gjennom MOTs skolebesøk og holdningsarbeid får ungdom verktøy til å gi positiv energi til seg selv og sine omgivelser.