Forsvarsbygg er ikke fornøyd med Ørland kommunes forslag til retningslinjer ved rivning av bygg i rød sone ved kampflybasen. Tirsdag vedtok i komite for plan, drift og landbruk retningslinjene. Retningslinjen omhandler hvordan man skal behandle søknadene som i stor grad kommer fra Forsvarsbygg og hvilke bygg som er av kulturhistoriske betydning.

«Forsvarsbygg vil påklage ett hvert vedtak fra kommunen hvor søknad om rivning avslås, eller hvor det stilles utenforliggende vilkår for å godkjenne søknaden, som vil være i strid med gyldig hjemmelsgrunnlag,» skriver Sturla Johansen i Forsvarsbygg.

Vil bli behandlet som de andre

Forsvarsbygg mener også at deler av retningslinjene er i strid med «plan- og bygningsloven, vilkårslæren og sedvanlig praksis.» Fosna-Folket har vært i kontakt med Johansen, men blir henvist videre til Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

- Når vi kjøper en bolig søker vi først muligheter for å flytte den, slik at det kan bli gjenbruk. Hvis vi ikke lykkes med dette så ønsker vi å rive. Da forventer vi at søknadene blir behandlet i henhold til plan og bygningsloven og vanlig praksis,sier Dobloug.

Direktøren forteller at de har hatt en dialog med kommunen angående verneplan for kulturhistoriske bygg, og har forståelse for at dette må tas med i betraktingen.

- Hovedregelen må være at et vernet bygg skal være i aktivt bruk i trå med sitt formål. Dette blir vanskelig når mange av byggene er boliger som ikke kan bebos.

Syv rivesøknader på vent

- Jeg ønsker ikke å kommentere brevet. Jeg har ikke mer å si enn hva som står i redegjørelsen som ble lagt frem på tirsdag. Men det er ikke en stor overraskelse fra Forsvarsbygg, sier eiendomsleder i Ørland kommune, Thomas Engen.

I redegjørelsen skriver Engen:

«Normal saksgang er at administrasjonen behandler søknader om rivning. Hvert enkelt vedtak om rivning kan påklages, uavhengig av retningslinjene. Forsvarsbygg har foreløpig akseptert at kommunen avventer rivningssøknaden til bygninger og strukturer eldre enn 1945. De har også akseptert at det ikke gis mange rivningssøknader før retningslinjer og kartlegging er ferdig.»

Frem til i dag har kommunen mottatt syv søknader om rivning i rød sone fra Forsvarsbygg. Ingen av søknadene har blitt behandlet. Fem av disse er registrert før april i fjor. Det har siden jobbet med retningslinjer for riveprosessen siden i fjor.

Frem til i dag har kommunen mottatt syv søknader om rivning i rød sone fra Forsvarsbygg. Ingen av søknadene har blitt behandlet. Fem av disse er registrert før april i fjor. Siden har kommunen jobbet med retningslinjer for riveprosessen. Dobloug har forståelse for at det er noen rivningssaker som skaper utfordringer, men mener likevel at andre kunne ha blitt godkjent.

- Det er også tilfeller som er opplagte, det er disse vi ønsker fortgang på.

Retningslinjene kan du lese her.

Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase, vil ha fortgang i de opplagte rivningsakene. Foto: Skjalg Ledang