Det er Fosenportalen som melder om dette.

Situasjonen ligner på den som var i 2002, som også var et år med svært lite mytende gjess.

Det opplyses om at det i år er fire ikke-hekkende grågjess påsatt en GPS-sender, som gjør at man kan følge både deres bevegelser lokalt og senere under trekket.

"Lokalt er vi meget spente på om de vil vise oss hvordan gjessene reagerer eller tilpasser seg den jaktordningen som er på Ørlandet. Vi vil jevnlig oppdatere nettsidene med nye kart og med informasjon om utviklingen av trekket på Ørlandet", skriver Heidi Kråkvik.

Illustrasjonsbilde: ! Tusenvis av grågås tar av mot Grande. Foto: Bernt B. Lein