Dette er kostnadsberegnet til fem millioner kroner. Rådmannen anbefaler et ja i sin innstilling til vedtak.

Det blir i saksframlegget opplyst om at første etappe av Hovde er fullført. Der i dag en enebolig under oppføring og sju eneboligtomter er tildelt. Fra utbyggere/entreprenører har kommunen fått søknader hvor man ønsker tildeling av seks av rekkehuskvartalene.

Administrasjonen innrømmer i sitt saksframlegg at det har vært en treg start med salget av tomter på Hovde Sør, men at det nå ser ut til å løsne:

«… Etterspørselen og pågangen etter tomter på Hovde Sør har vært atskillig lavere enn det som var forventet. Imidlertid ser vi nå at dette er i ferd med å endre seg og i den siste tiden er det søkt om tildeling av ca 40 av de planlagte tomtene i området.

Vi har ved en rekke utbygginger sett at terskelen for byggeaktiviteten i et nytt boligområde senkes betydelig etter at det første byggeprosjektet er kommet i gang. Det er følgelig all grunn til å regne med at etterspørselen vil øke i tida framover. I et slikt perspektiv vil det være riktig å også opparbeide og tilby den resterende del av boligfeltet Hovde Sør …»