To bønder fra Nes i Bjugn har funnet løsninga på at rådyrkillinger blir klipt i hjel av når det forhøstes.

Hvert eneste år blir et ukjent antall rådyrkillinger drept når graset blir høstet. Dette er et ekstra stort problem i tida etter at killingen er nyfødt. Da følger den i ikke hælene på mora, men ligger og trykker så godt som den kan i skjul av graset. Dette er en finurlig strategi som fungerer utmerket på rovdyr, men dårlig mot sylskarpe slåmaskiner. Disse meier ned alt som kommer i deres veg.

Ødelegger

For bonden er det et problem fordi deler av døde dyr havner i fôret og kan gi sjukdom på krøttera. For jegere er det både et etisk problem at dyr kan bli skadet og fordi færre killinger får leve opp og bli en del av livskraftig rådyrstamme. Rundt om i landet har bøndene derfor alliert seg med jegere for å berge viltet. Noen steder settes det opp skremsler i åkeren som får rådyra til å sky området mens det høstes gras. Skremslene bør tas bort umiddelbart etterpå, slik at dyra ikke venner seg til dem.

Løsninga

For bøndene Ole Birger Næss og Inge Schanke fra Ness har dette med drepte rådykillinger vært en gjenganger. På grunn avdyrets hang til å ligge og trykke, blir ikke faren for å havne i slåmaskina oppdaget av bonden før det er for seint. Killingen kvestes, stundom til det ugjenkjennelige og alltid med dødelig utgang. En sesong opplevde de at så mye som et tjuetalls killinger røk med. Så fikk de se en svensk innretning på YouTube. Som bønder flest er dette karer som ikke er tapt bak ei fôrvogn, og de fikk laget en liknende innretning sjøl.

Den henger foran på traktoren, og gir rådyrkillingene en advarsel som gjør at de har seg unna vegen. Sammen med en del andre forebyggende tiltak håper nå jegere så vel som bønder på at flere killinger får leve et lengre liv, uten å bli kvestet på noen måte.