Vollan: Rissa og Leksvik = sant

- Det er veldig tydelig at det er en tredeling de fleste innbyggerne ønsker seg, men på selve møtet i Fosen regionråd diskuterte vi også mulighetene for en todeling, sier Ove Vollan, ordfører i Rissa kommune.

Han ser ikke en storkommune på Fosen som den fremste løsningen. Vollan sier at førstepriorteten til kommunen er å se mot Leksvik.

- Om det blir to eller tre kommuner på Fosen utover dette, har ikke så stor betydning for Rissa uansett, sier Vollan.

Strøm: Vil helst ha tre

Ordfører i Leksvik, Einar Strøm, sier at relativt mange innbyggere i kommunen søker seg mot Rissa, og at han ut fra andre kriterier som for eksempel sammenfall i bo- og arbeidsmarked, ser at det peker mot forhandlinger med Rissa.

- Så får vi ser hvordan det går, sier Strøm.

Han mener ikke det er finnes realisme i å samle Fosen til en storkommune.

- Det er ingen som går helhjertet inn for den løsningen.

Strøm mener en tredeling av Fosen er den beste.

- Med en toløsning er jeg redd Roan og Osen vil falle litt utenom, sier han.

Les også: - Deling av kommunen er ikke et alternativ

Grøntvedt: - Todeling er mest sannsynlig

Hallgeir Grøntvedt, ordfører i Ørland kommune, sier Fosen regionråd på siste møte kom frem til at man fortsetter utredningen av én kommune på Fosen, til tross for at innbyggerundersøkelsen som nylig ble lagt frem, viser at den største andelen av befolkningen ser for seg en løsning med tre kommuner.

Hans foretrukkede valg er å slå sammen kommunene på Fosen til én storkommune.

- Samtidig har Rissa og Leksvik sagt at deres førsteprioritet er at de ser mot hverandre, så får vi se hva vi gjør med resten. Kanskje blir det en kystkommune med fire. Det kan være fornuftig med tanke på kommunene i nord, hvis vi har begrepet robuste kommuner i bakhodet, sier Grøntvedt.

Astad: Vil ha to kommuner

Avtroppende ordfører i Bjugn kommune, Arnfinn Astad, har tatt til ordet for en todeling.

- Denne løsningen lanserte jeg for over ti år siden. Jeg ser disse avgrensingene som naturlig. Vi får en kommune som grenser mot havet, mens den andre vender seg mot trondheimsområdet. Dette forslaget tror jeg ikke kommunalministeren hadde sett på som negativ, sier Astad.

Les også: Innbyggerundersøkelsen: - Oppsiktsvekkende og avklarende

Stjern: Åpen for alt

Vibeke Stjern, ordfører i Åfjord kommune, sier hun fortsatt er åpen for alle forslag.

- Jeg har ikke nubbsjans til å si hva som er det beste for Åfjord per dags dato. Det er for tidlig å beskrive veivalg, sier Stjern, og peker på at kommunen er midt i en prosess med utredninger.

Grydeland: - Ingen baller død ennå

- Jeg ser helst for meg løsningen med én storkommune, dersom vi må slå oss sammen, sier Jan Helge Grydeland, ordfører i Roan kommune.

Han mener imidlertid at resultatet av innbyggerundersøkelsen viser at ingen baller er lagt død ennå.

Dersom Rissa og Leksvik ønsker å bli én kommune, så tenker Grydeland at en kommune med de resterende kommunene ikke er et så aller verst alternativ det heller.

- Det hadde blitt en bra kommune med både vindmøller og flybase. Hvis kun to og to går sammen, blir vi for små, mener Grydeland.

Les også: 51 flere fosninger hittil i år

Nordmeland: - Bør vi slå oss sammen?

Jørn Nordmeland, ordfører i Osen kommune, påpeker hvordan kommunen har tenkt at sammenslåing med noen andre har vært en selvfølge.

- Undersøkelsen viser at dette ikke nødvendigvis er tilfelle, og hva innbyggerne vil.

Han sier at det mest spennende for Osen fremover er om de nye kommunekonstellasjonene i Fosen vil ha behov for IKS-ene, og at Osen dermed også kan fortsette å være en del en slike felleskommunale selskaper.

Samtidig understreker han at de vil undersøke mulighetene for samarbeid nordover mot Midtre Namdal.

- Vi har behov for å utrede det folket etterspør, sier Nordmeland.