Eriksen Søreide viser til at det nå er bestilt 3.000 fly, noe som betyr at kostnadene for utvikling blir fordelt på flere land enn ved noe annet kampflyprogram.