Mandag formiddag kjørte en trailer av veien på toppen av Skaret langs fylkesvei 717 i Rissa. Klokken 16.00 var arbeidet med å få denne opp av grøfta påstartet. Arbeidet skulle etter sigende være ferdig omtrent en time etter dette, altså klokken 17.00.