Rjukan er er blant landets minste byer, som Brekstad. Herstopper imidlertid all likhet. For det første ble byen planlagt og bygd igjennomført stil. Alle bygninger designet av arkitekter. Her var ikke annet ennnoen gårdsbruk og menn spektakulær foss før industrigrunder Sam Eyde for enrimelig penge kjøpte fossen og satte i gang byggingen av kraftverk ogtilhørende industri.

Norsk Hydro gavarbeid til tusener av arbeidere som bosatte seg i dalbunnen der sollyset barenår fram halve året. De som sto øverst på rangstigen fikk boliger høyere oppe idalsida, slik at de fikk litt mer lys. Fram til midt på trettitallet var detproduksjon av nitrogengjødsel stedet var mest kjent for. Imidlertid ble detogså framstilt et biprodukt som kalles dideuteriumoksid, bedre kjent somtungtvatn. Under andre verdenskrig skulle denne produksjonen gi støtet til enav krigens mest spektakulære sabotasjeaksjoner under ledelse av JoakimRønneberg.

Heddal stavkirkes eldste deler antas å være fra førte delav 1200-tallet. Den er den største av de gjenværende stavkirkene. Ved kirkafinner en også et monument i bronsje av kunstneren Tore Bjørn Skjølsvik, som eitid bodde i Ervika i Bjugn. Den forestiller prestedattera Olea Crøger som stofor innsanling av mange salmer som havnet i Landstads salmebok. Ved kirkafinner en og et vigsla lokale på låven som brukes som kirkerom i den kaldeårstida. Stavkirka tåler ikke skiftende tempreaturer særlig godt og blir derforikke oppvarmet vinters tid.