Hendelsen skjedde på vei mot Elverum, går det frem av Fosen tingretts dom.

Porsche

Ifølge dommen, forklarte mannen i retten at han kjørte sørover fra Trøndelag på riksvei 3. Han forklarte at han fikk en Porsche liggende bak seg som lå tett opp mot bilen. Han økte farten for å forsøke å skaffe seg avstand til Porschen bak.

Porschen la seg igjen tett opptil ham, og politiet stoppet ham kort tid etter.

115

På veistrekningen var fartsgrensen 80. Mannen erkjenner å ha kjørt 115 kilometer i timen, og han har gitt en uforbeholden tilståelse i saken.

Mannen er ifølge dommen også tidligere bøtelagt for å ha brutt vegtrafikkloven.

Han ble derfor dømt til en bot på 9950 kroner, samme beløp som påtalemyndigheten ba om.

Mange prikker

Fosningen mister også førerretten i seks måneder. Det er fordi han har opparbeidet seg for mange prikker.

«Formålet med prikkbelastningsordningen er å fremme trafikksikkerheten ved å ramme de gjentatte, om enn ikke så store trafikkforseelsene. Førerens trafikkfarlighet ligger i utgangspunktet i at trafikkovertredelser kan skje på nytt. Det skal derfor mye til for å fravike tapstiden på 6 måneder, ikke minst av likhetshensyn.» heter det i dommen.

Derfor ser ikke retten det som tilstrekkelig at mannen trenger bil i jobbsammenheng på grunn av det yrket han har.

På veien før

Men fosningen får likevel kjøre før et halvår er gått.

Førerkortet hans ble beslaglagt etter et annet forhold for en tid tilbake siden. Etter klage fikk han førerkortet tilbake. Da hadde han måttet klare seg uten bilen i litt over to måneder.

Den tiden får han som fratrekk fra de seks månedene.