Vedtaket ble til etter et forslag fra Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø, på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG. Høyre og Frp ønsket også å stille seg bak forslaget, som dermed ble enstemmig.

19 elever fraktes med båt

Da et steinras gikk ved Måvika på fylkesvei 14 i Roan i starten av desember, ble flere skolebarn nødt til å ta båt til skolen på Hongsand. Etter at veien ble åpnet igjen etter raset har flere foreldre kviet seg for å sende barna med skolebussen på den rasutsatte veien.

MS Osenfjord er satt inn for å frakte de totalt 19 skoleelevene, som alle bor nord for rasområdet.Ny vurdering etter rensk

Ordningen fortsetter til det er gjennomført en planlagt rensk i Berfjorden og risikoen for nye ras på strekningen er redusert. Da vil det bli foretatt en ny vurdering. - Det er godt at vi ikke sender barn i buss her. Fylkesordføreren sa i et møte at det vi ikke ønsker å utsette våre egne barn for, må vi heller ikke utsette andres barn for, sier SVs Rakel Skårslette Trondal.

Bred sammensatt arbeidsgruppe

I vedtaket heter det også at fylkesordføreren blir bedt om å opprette en arbeidsgruppe, umiddelbart, som kan samle arbeidet med å finne nye og gode løsninger for veiproblematikken i Roan. «Arbeidsgruppen bør bestå av medlemmer både fra politikk og administrasjon fra Roan og STFK. Endelig tidsramme for å peke på endelige løsninger er utgangen av mars», står det i vedtaket.