- Vi må ta selvkritikk for at den tradisjonelle næringen blir hengende etter oppdrettsbransjen. Nå er vi i ferd med å lage en handlingsplan for fiskerinæringen i Midt-Norge. I første rekke er det rekrutteringen det må jobbes med, men det offentlige må også legge forholdene bedre til rette for fiskerne. Fiskeri og havbruk er tross alt landets nest største bransje, og omsetter i dag for 30 milliarder. I 2020 forventes det at næringen vil omsette for 240 milliarder, fastslår generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskerlag. Antall fiskere i Fosen er halvert siden 1990. Ferske tall fra Fiskeridirektoratet forteller at det var 257 registrerte fiskere i 1990. I fjor var det 128. Torskekvotene i Fosen har på samme tid en nedgang på nærmere 50 prosent. Drastiske tall er det også for fiskeflåten i distriktet. 246 fiskefartøy var registrert i 1990, mens det i fjor var 103.

Fiskeri er nedprioritert

Administrativ leder Leif Harald Hanssen i Fiskerlaget Midt-Norge (FMN), også fra Osen, er opprørt over den vanskelige fiskerisituasjonen i Fosen og sier blant annet at distriktet ikke kan miste flere torskekvoter. - Politikere får dollartegn i øynene når de snakker om havbruk, mens fiskerinæringen blir nedprioritert til tross for at det forventes en betydelig vekst de nærmeste årene. I noen Fosenkommuner er fiskeri et glemt kapittel, mens for eksempel Frøya satser stort. Blant annet skal de investere i et mottaksanlegg som koster 72 millioner, sier han. Gudmund Olden fra Bjugn, formannen i FMN, sier at rådmann Tor Langvold i Bjugn kommune har uttalt at de ikke har prioritert fiskeri de siste to årene. - Jeg søkte selv om støtte fra Næringsfondet i kommunen til et prosjekt, men fikk avslag. Like vanskelig er det å få finansiering fra SND, på grunn av nedskjæringer. I Åfjord satser de derimot på næringen. Det er irriterende at det skal være sånn forskjell, og viser at det handler om vilje. Vi har forsøkt å få stortingspolitikerne fra Trøndelagsbenken på offensiven for næringen i distriktet, men så langt har vi ikke sett noen resultater, hevder han.

Bedre rekruttering

Alle representantene for Fiskerlaget som Fosna-Folket har vært i kontakt med peker på at det i første rekke er rekrutteringen til næringen i Fosen som er hovedproblemet. Leif Harald Hanssen sier at det er viktig å få ungdommen til å få tro på næringen igjen. - Skolene må forbedre informasjonen. Mange unge vet ikke hvordan det er å være fisker i dag. Arbeidsforholdene er forbedret de siste årene, få er klar over at arbeid på en stor båt nærmest er en IT-arbeidsplass og for tiden er det gode penger å tjene. Men samtidig er det viktig at de som vil satse må få kvoter slik at de kan overleve, sier han og beskriver fiskerinæringen som fri og spennende i forhold til oppdrett.