Fosen Trafikklag opplyser nå om at navnene på nybåtene blir ”Trondheimsfjord I” og "Trondheimsfjord II”.

Blant de over 200 forslagene som Trafikklaget fikk inn var de fire som foreslo nettopp "Trondheimsfjord."

Båtene, som bygges av Brødrene Aa AS/Hyen, skal settes inn i virksomhet neste måned.