Norge innfører lave lovfastsette grenser for andre rusmidler enn alkohol. Dette vil innebære mye bedre samsvar mellom promillegrensa på 0,2 og kjøring under påvikning av annen rus.

- For å nå målsettingen om å redusera antall skadde og drepte i trafikken ytterligere, må eksisterende tiltak forbedres og nye tiltak settes inn, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

I løpet av de siste 10 til 20 åra har det blitt flere som kjører under påvirking av narkotika og legemiddel. En stor undersøkelse i regi av Folkehelseinstituttet, viser at om lag en av hundre bilførere utgjør økt trafikkfare på grunn av rus forårsaka av narkotika og legemiddel.