PS! Kommunene får millionene. Les mer om dette her.

---------------

Salmar har kjøpt åtte grønne konsesjoner. Selskapet sier til Fosna-Folket at de har sendt et brev til Fiskeridirektoratet.

– Der har vi kommet med et forslag til fordelingen. Vi kom med høyeste bud på flere av konsesjonene, og åtte konsesjoner ble tildelt Salmar, sier regionleder i Salmar, Olaf Skjærvik.To Fosen-kommunerPå Fosen gjelder dette to anlegg. Det er Masterholmen i Roan og Hosenøyan i Åfjord. Salmar foreslår at Roan får en halv konsesjon, noe som betyr at kommunen får et engangsbeløp på fem millioner kroner. Åfjord får en hel konsesjon og ti millioner kroner.

– Vi knyttet en halv konsesjon til Masterholmen. Lokaliteten ligger brakk per i dag, men tanken er at vi starter opp med grønn konsesjon. På Hosenøyan er vi i gang. Der produserer vi grønt, forteller Skjærvik.– Bruk av rognkjeks

Alle som driver med oppdrett av laks må ha statlige konsesjoner. Med grønne konsesjoner ønsker Fiskeri- og kystdepartementet mer fokus på miljørettet teknologi. – Når det gjelder kriteriene er det søkt på forskjellige grunnlag. Kriteriene til Salmar var "Midgard System" og bruk av rognkjeks, forteller regionlederen.

– Finnes det en mulighet for at Fiskeridirektoratet stopper dette?– Det vil jeg ikke tro.– Betyr all verdenDet var i formannskapet på torsdag at Roan kommune fikk nyheten om konsesjonene. Roan-ordføreren tror at pengene kan komme på bok allerede i år.– Det betyr all verden. Det er helt klart en fantastisk nyhet, sier Roan-ordfører Jan Helge Grydeland (Sp).Vedtok innføring av eiendomsskattRoan kommune er i dag på ROBEK-lista. Et av tiltakene som er gjort for å bedre økonomien, er et vedtak om innføring av eiendomsskatt. Etter millionnyheten mener Grydeland at det kan bli aktuelt å redusere skatten så mye som over hodet mulig, men at dette er noe som må avgjøres av formannskapet og kommunestyret.

– Slik situasjonen har vært fram til dette eventuelt skjer, har vi følt oss tvunget til å innføre eiendomsskatt, sier Grydeland.Kan betale seg ut av ROBEKDersom Roan mottar millionbeløpet mener han at ROBEK-tiden kan være over.– Det er nok til at vi kan betale oss ut av ROBEK. Det er jeg ganske sikker på. Om vi velger å gjøre dette, blir en taktisk vurdering. Det kan være aktuelt å plassere noe i fond, for nå er vi tom, forteller ordføreren.