Rådmennene i Fosen kom til slutt fram til et likelydende vedtaksforslag for ett Fosen sist uke.

Innstillingen

I Roan-rådmannens innstilling til vedtak står dermed følgende å lese:

«1. Kommunestyret/fellesnemnda støtter en framtidig etablering av Fosen kommune.2. Kommunestyret/fellesnemnda vedtar vedlagte villighetserklæring.3. Kommunestyret/fellesnemnda vedtar etablering av Fosen kommune fra 2022.»

Roan har i kommunereformen stående vedtak om sammenslåing med Åfjord kommune.

– Lunkent i formannskapet

Ordfører Einar Eian (H) tror ikke det blir flertall for innstillingen til vedtak om ett Fosen.

– Vi har allerede så vidt luftet saken i formannskapet, og der var man relativt lunken i forhold til det som så langt ligger der. I utredningen fra NIVI analyse anbefales at alle kommunene må få oppgaver. Så langt er det ingen ting som antyder noe for Roan, så det er frykt for å bli en enda mer utkant i en eventuell stor Fosen-kommune, sier Einar Eian.

Eians eget parti, Høyre, har ennå ikke hatt saken opp til vurdering. Det skjer tirsdag denne uka.

– Hva må til for at Roan vil si ja takk til en storkommune i Fosen?

– Vanskelig å si, men noe mer konkret enn det som nå foreligger må til. Det er mye positivt der også for Roans del, men jeg tror ikke det er tilstrekkelig til noe ja fra oss nå.

– Kniven på strupen?

– Er det litt kniven på strupen i forhold til dette spørsmålet?

– Det vil det uansett være når det kommer til retningsvalg som dette, mener Einar Eian.

Et eventuelt nei til rådmannens innstilling torsdag kveld, betyr at kommunen skal jobbe videre ut ifra stående vedtak. Og det er som nevnt at Roan og Åfjord skal gå hånd i hånd opp kirkegulvet.