Faten Farhan er representant for Arbeiderpartiet i Åfjord. Hun kommer opprinnelig fra Bagdad i Irak. Hun trives godt i Åfjord, og er engasjert i det som foregår på Fosen, og synes det var lærerikt å delta på migrasjonsdagen på Stortinget.

Femti folkevalgte deltok

Migrasjonsdagen 2016 ble markert 16. desember, og er en av FNs mange internasjonale dager.  I år, som i fjor, ble landets kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter med innvandrerbakgrunn invitert til å markere dagen på Stortinget. Femti folkevalgte fra ulike deler av Norge deltok. Målet er å etablere en møteplass der de kan få dele sine erfaringer som folkevalgte, både med hverandre og med stortingsrepresentanter. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med kommunenes sentralforbund (KS).

På programmet stod et seminar om politisk handlingsrom, møte med Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, omvisning i stortingsbygningen og en mottagelse i Eidsvollsgalleriet der stortingspresidenten var vert. Deltagerne fikk også møte representanter fra Stortingets europarådsdelegasjon.

50 kommunestyre-og fylkestingsrepresentanter med innvandrerbakgrunn deltok på Stortingets migrasjonsdag. Foto: Stortinget

Kommunereform

Deltagerne hadde mange spørsmål om nettopp sammenslåing av kommuner - en sak som engasjerer både lokalt og nasjonalt - og hvilken betydning det kan ha for integrering i lokalsamfunnet.

- Det var en veldig spennende dag. Det ble mye spørsmål om nettopp det med kommunereform som også er svært aktuelt her i Åfjord og på Fosen, forteller Farhan.

Interessant og lærerikt

Andre spørsmål handlet om språkopplæring som nøkkel til vellykket integrering, aldersvurdering av asylsøkere, ventetid for familiegjenforening og tiltak for å øke innvandreres deltagelse i demokratiet.

- Det var veldig spesielt for meg som er inne i min første periode som folkevalgt i kommunestyret, veldig interessant å se at det er mange med innvandrerbakgrunn som engasjerer seg og kjemper for Norge. Det var utrolig fint å være der og å bli kjent med mange flotte og engasjerte mennesker, en lærerik dag, sier Farhan.