Mandag ble det kjent at Bjugn kommune nå er strøket fra ROBEK-lista. Kommunen ble oppført på lista, som omfatter norske kommuner og fylkeskommuner i økonomisk ubalanse, i august 2014 etter store økonomiske underskudd.

Siste kommune ut

– Vi er veldig glade for at vi er ferdige med ROBEK nå. Det har vært en tøff jobb for både ansatte og politikere, sier ordfører Ogne Undertun (Ap).

Bjugn er den siste trønderkommunen på lista, etter at Roan offisielt ble strøket i forrige uke. Opprinnelig var planen at Bjugn skulle være i økonomisk balanse høsten 2019, men takket være en omfattende økonomisk snuoperasjon kommer kommunen i mål ett år før skjema.

– Vi har redusert et betydelig antall stillinger i kommunen, løst av naturlig avgang. Vi har lagt ned en skole, redusert kulturtilbudet og generelt effektivisert tjenestene våre, sier Undertun om arbeidet.

Stramme budsjett

Regnskapsresultatet for 2017 viste at kommunen gikk 10 millioner kroner i pluss, som har ført til raskere nedbetaling av merforbruket.

Han legger ikke skjul på at den økonomiske hestekuren har smertet flere steder i den kommunale drifta.

– Vi må bare innrømme at det er trangt om ressursene i tjenestene våre. Sommeren i fjor måtte vi lukke flere avvik fra Fylkesmannen innen helse og omsorg. Der måtte vi styrke budsjettet noe, men det er fortsatt stramt. Vi gikk hardt ut allerede i januar 2016, og ble enige om å komme oss ned på et bærekraftig nivå så fort som mulig. Det har man lyktes bra med, sier ordføreren, som gir honnør til både rådmann og kommunens ansatte.

Eiendomsskatt

I 2015 innførte kommunen eiendomsskatt på hus og hytter for å dekke inn det akkumulerte underskuddet. Ordføreren er glad for at skatten på hus og hytter ikke blir videreført i 2019.

– Innbyggerne har bidratt voldsomt med eiendomsskatten som har blitt innkrevd nå i tre år. Den har ført til at man har unngått å ta ned budsjettene til under et forsvarlig nivå. Skatten på hus og hytter ble redusert noe i 2018, og den blir ikke videreført i 2019. Det har vi sagt hele veien, sier han.

Å være oppført på ROBEK-lista innebærer krav om godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta låneopptak og langsiktige låneavtaler.

Ny ungdomsskole

I Bjugn har det lenge vært behov for ny ungdomsskole i Botngård, og det er allerede satt av tomt og engasjert prosjektleder. Prosjektet har en kostnadsramme på drøyt 100 millioner kroner.

Ordfører Undertun presiserer imidlertid at skolebygginga ikke vil føre til at kommunen igjen ender opp i økonomisk ubalanse.

– I utgangspunktet er det flere nivåer innad i ROBEK-systemet, og allerede for ett år siden var vi kommet dit at vi ikke ville fått problemer med å få godkjent lån på viktige prosjekter. Skole er det store og viktige prosjektet akkurat nå i Bjugn, og grunnen til at vi har ventet er først og fremst fordi vi ville ha en god finansieringsplan på plass først. Finansieringsplanen vi har nå består av nye inntekter fra Havbruksfondet til å betale lån, sier Undertun.

Tar grep

For øvrig vil det fortsatt være fokus på bærekraftig kommuneøkonomi i Bjugn. Fra januar 2020 slås kommunen sammen med Ørland.

– Det ikke slik at vi plutselig får bedre økonomi av å bli strøket fra ROBEK. Det ser vi blant annet i år, at vi har kommet litt skeivt ut. Der har administrasjonen fått i oppgave å ta grep slik at vi kommer i balanse også i 2018.

– Vi har lagt oss på ei linje der vi er opptatt av å styre på en bærekraftig måte og det skal vi fortsette med. Vi kan ikke la være å løse utfordringer innen helse og skole, men vi må ha en forsvarlig finansiering på plass slik at vi slipper kutt i driftsbudsjettene, sier ordføreren.

Inntekter fra vindkraft

Han peker på at Bjugn framover vil få inntekter fra nevnte Havbruksfondet, oppdrettsproduksjon og vindmølleparken på Storheia.

– Vi jobber med å stipulere disse inntektene slik at vi har gode kalkyler på hvor store investeringer vi kan gjøre. Generelt ser det veldig lyst ut for både Bjugn og Ørland framover, sier ordføreren.