Når oppdateringen av førerkort- og kjøretøysystemet Autosys er gjennomført, skal det være mulig å gjøre de aller fleste handlinger knyttet til eierskifte og omregistrering av kjøretøy elektronisk. Du skal slippe å måtte dra til Statens vegvesens trafikkstasjoner og det skal ikke lenger være nødvendig å sende inn vognkortet del 2, opplyser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Dette nye systemet sparer både samfunnet, bilforhandlere og ikke minst forbrukere både tid og ressurser, sier han.

Løsningen som nå lanseres vil bli brukt av rundt 3.000 forhandlere og rundt 7.000 brukere totalt, ifølge Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen anslår den samfunnsøkonomiske nytteverdien som så mye som 1,6 milliarder kroner.

«Løsningen vil gi enklere saksbehandling, større grad av likebehandling, økt sikkerhet og forebygging av kriminalitet knyttet til registrering av kjøretøy, økt kvalitet samt en vesentlig forenkling i registreringshandlinger både for næringsaktører, kjøretøyeiere og offentlige myndigheter», heter det i en pressemelding fra departementet.