Her rives den første bygningen i rød støysone

foto