Lokalpolitiker Kurt Myrabakk (Frp) har engasjert seg for å få gjort noe før det kan gå riktig galt. Han arrangerte til og med «grottesafari» sammen med Fremskrittspartiet for å få medieoppmerksomhet om saken. Det er sjøen som har vasket ut deler av muren slik at det har dannet seg grotter.

Prosjektering er bestilt

Nå ser det ut som han har lyktes. I et brev til Indre Fosen kommune skriver vegeier Trøndelag fylkeskommune blant annet: Som tiltak er det anbefalt at det støpes ny mur imot den gamle. Den gamle brukes som forskaling for så å settes forskaling på utsiden. Muren armeres i bunnen slik at den spenner over fra den store steinen til berg. Det boltes i berget og i steinen. Det blir ca. 20m lengde.

Prosjektering med beskrivelse av jobben, videre kontrahering av entreprenør og bygging av ny mur er bestilt.

Flere murer har svakheter

- Jeg er glad for at de har respondert og ser alvoret i dette. Jeg håper de ser omfanget når de kommer. Det er flere murer på denne strekningen som har svakheter, og jeg håper de vurderer tiltak på alle tre murene, sier Myrabakk.

Han håper og tro at arbeidet blir gjort før høststormene setter inn for alvor.

- Jeg er fornøyd med at det nå blir gjort noe. Det viser at det nytter å si ifra. Men jeg liker ikke helt at en slik ting som vegvedlikehold må få medieoppmerksomhet før noe blir gjort, sier Myrabakk.