Fredag ettermiddag arrangerte Fosen Regionråd, Kysten er klar, Museet Kystens Arv og Stiftelsens Hav seminar for utviklingen av Fosen som merkevare. Politikere og næringslivsledere fra hele Fosen var på plass da kommunalminister Navarsete holdt foredrag om mulighetene for distriktskommunene.

Navarsete la vekt på hva som skal til for å bygge et godt omdømme for Fosen som region.

- Merkevarebygging er viktig, og særlig for ungdommene. Mange av dem reiser til byene for å studere og ta høyere utdanning. Da er det viktig at de får lyst til å flytte hjem igjen etter studiene. Vi må være opptatt av hva som trekker ungdommer og unge folk til deres heimkommune. Ny teknologi må også taes i bruk slik at det er mulig å ha jobb i Trondheim, men for eksempel arbeide fra Fosen to-tre dager i uken. Det må legges til rette slik at det er mulig for personer med høyere utdanning å jobbe fra distriktet, sa kommunalministeren under foredraget.

MINISTEREN drøftet muligheter og vektsvilkår i distriktsområdene i sitt foredrag. Etterpå fikk tilhørerne komme med sine kommentarer på kommunalministerens synspunkt.